Grafisk design

Logotypen är företagets ansikte.
Rickard Ryen

Vad kan vi göra för dig?

Oss kan du vända dig till när du behöver hjälp med grafisk design - logotyper, illustrationer, annonser, foldrar, webbdesign eller andra projekt. Foto och film är vi amatörer på. Tveka inte att kontakta oss för nya utmaningar.

Portfolio

Klicka er vidare för att se vad jag har gjort tidigare www.rickardryen.com

Timpris

För löpande arbeten tar vi betalt per timme. Om det rör sig om uppdrag som går att specificera i detalj (tex utveckling av en helt ny logotyp) kan vi ofta ge dig ett fast pris, eller ett pris inom ett visst intervall.
490 kr (+moms).

Annonser

Vill du gå med en annons i Malungsbladet eller annan lokal tidning? Vi hjälper dig att synas, kontakta oss.
490 kr/timmen (+moms).

 

Logotyp

6 logotyputkast
3 ändringar/revisioner
Filer för webben
Vektoriserade filer för tryck
Riktpris: 2000 – 5000 kr (+moms)